COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS
CIRIL PETR

Personal bibliography for the period

1990-2016ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. AUMANN, Simon, GÖTZ, Katharina A. M., HINZ, Andreas M., PETR, Ciril. The number of moves of the largest disc in shortest paths on Hanoi graphs. The Electronic journal of combinatorics, ISSN 1077-8926. [Online ed.], 2014, vol. 21, iss. 4, p4.38 (22 str.). http://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/download/v21i4p38/pdf. [COBISS.SI-ID 17173081], [JCR, SNIP]

2. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Stern polynomials. Adv. appl. math., 2007, vol. 39, iss. 1, str. 86-95. http://dx.doi.org/10.1016/j.aam.2006.01.003. [COBISS.SI-ID 14276441]

3. HINZ, Andreas M., KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PARISSE, Daniele, PETR, Ciril. Metric properties of the Tower of Hanoi graphs and Stern's diatomic sequence. Eur. j. comb., 2005, vol. 26, no. 5, str. 693-708. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01956698. [COBISS.SI-ID 13417305]

4. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Hanoi graphs and some classical numbers. Expo. math., 2005, vol. 23, no. 4, str. 371-378. http://www.sciencedirect.com/science/journal/07230869. [COBISS.SI-ID 13814873]

5. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. 1-perfect codes in Sierpiński graphs. Bull. Aust. Math. Soc., 2002, vol. 66, no. 3, str. 369-384. [COBISS.SI-ID 12155225]

6. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. On the Frame-Stewart algorithm for the multi-peg Tower of Hanoi problem. Discrete appl. math.. [Print ed.], 2002, vol. 120, no. 1-3, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 11814489]

7. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Combinatorics of topmost discs of multi-peg Tower of Hanoi problem. Ars comb., 2001, vol. 59, str. 55-64. [COBISS.SI-ID 10774873]


1.04 Professional article

8. PETR, Ciril. Stare krivulje, moderna orodja. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 5, str. 24-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 15149657]

9. PETR, Ciril. BeOS 4.5 v akciji. Win.ini, 1999, letn. 8, št. 10, str. 34-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 363029]

10. PETR, Ciril. Posplošeni hanojski stolp. Presek, 1994-1995, letn. 22, št. 1, str. 10-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 231189]

11. PETR, Ciril. Nenavadne krivulje. Presek, 1990/1991, letn. 18, št. 1, str. 56-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 58990336]

12. PETR, Ciril. Naslov. Presek, 1990/1991, letn. 18, št. 3, str. 146-152. [COBISS.SI-ID 59013120]


1.05 Popular article

13. PETR, Ciril. Največje znano praštevilo. Presek, 2005/2006, letn. 33, št. 4, str. 7. [COBISS.SI-ID 13886809]

14. PETR, Ciril. Odkriti dve novi Mersennovi praštevili. Presek, 2004/2005, letn. 32, št. 6, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 13637209]

15. PETR, Ciril. Édouard Lucas (1842-1891). Presek, 2003-04, letn. 31, št. 3, str. 154-157. [COBISS.SI-ID 12903769]

16. PETR, Ciril. Odkrito novo največje (Mersennovo) praštevilo. Presek, 2003-04, letn. 31, št. 6, str. 345-346. [COBISS.SI-ID 13097561]

17. PETR, Ciril. Poročilo s VI. posvetovanja z mednarodno udeležbo Dnevi slovenske informatike, Portorož '99. COBISS obv. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 2, str. 21-22. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_2/html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 364565]

18. PETR, Ciril. Operacijski sistem prihodnosti : bomo v tretjem tisočletju dobili alternativo Windows 2000?. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 15.IX.1999, letn. 55, št. 214, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 355861]

19. PETR, Ciril. Koliko šestkotnikov?. Presek, 1994-1995, let. 22, št. 5, str. 299, 1994-1995, let. 22, št. 6, str. 370-371. [COBISS.SI-ID 231701]

20. PETR, Ciril. Nepredvidljivo zaporedje. Presek, 1990/1991, let. 18, št. 5, str. 263. [COBISS.SI-ID 6956377]

21. PETR, Ciril. Miss Preseka. Presek, 1990/1991, let. 18, št. 6, str. 352-355. [COBISS.SI-ID 231445]

22. PETR, Ciril. Koliko trikotnikov : rešitev iz P-XVII/2. Presek, 1990/1991, let. 18, št. 1, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 230933]

23. KLAVŽAR, Sandi, PETR, Ciril. Miss Preseka. Presek, 1990/91, let. 18, št. 1, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 3096068]


1.09 Published professional conference contribution

24. KRAJNC, Andrej, ŠTOK, Bojan, PETR, Ciril. 20 let sodobnih tehnologij in storitev. V: Dvajseta konferenca OTS 2015, Maribor, 16. in 17. junij 2015. HERIČKO, Marjan (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2015 : zbornik dvajsete konference, Maribor, 16. in 17. junij 2015. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2015, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 17341017]

25. RAMŠAK, Grega, KRAJNC, Andrej, ŠTOK, Bojan, PETR, Ciril. Uporaba PrimeFaces in Java EE v praksi. V: HERIČKO, Marjan (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2014 : zbornik devetnajste konference, Maribor, 17. in 18. junij 2014. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2014, str. 82-94. [COBISS.SI-ID 17052505]

26. KRAJNC, Andrej, ČOH, Saša, ŠTOK, Bojan, PETR, Ciril. Izzivi pri obdelovanju velikih količin podatkov. V: HERIČKO, Marjan (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2013 : zbornik osemnajste konference, Maribor, 18. in 19. junij 2013. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2013, str. 11-21. [COBISS.SI-ID 16644185]

27. RAMŠAK, Grega, PETR, Ciril. Vizualizacija in interakcija z grafi v spletnih aplikacijah. V: HERIČKO, Marjan (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2012 : zbornik sedemnajste konference, Maribor, 13. in 14. junij 2012. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2012, str. 141-147. [COBISS.SI-ID 16312153]

28. KRAJNC, Andrej, ČOH, Saša, PETR, Ciril, ŠTOK, Bojan. Nadgrajena resničnost v mobilnih aplikacijah. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2011 : zbornik šestnajste konference, Maribor, 15. in 16. junij 2011. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2011, str. 1-13. [COBISS.SI-ID 15920217]

29. KRAJNC, Andrej, PETR, Ciril, ŠTOK, Bojan. Razvoj RIA aplikacij z uporabo HTML5. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2010 : zbornik petnajste konference, Maribor, 15. in 16. junij 2010. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2010, str. 1-13. [COBISS.SI-ID 15607897]

30. KRAJNC, Andrej, ŠTOK, Bojan, PETR, Ciril. Uporaba odprtih vmesnikov v sodobnih aplikacijah. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2009 : zbornik štirinajste konference, Maribor, 10. in 11. junij 2009. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2009, str. 192-204. [COBISS.SI-ID 15166553]

31. PETR, Ciril, KRAJNC, Andrej, ŠTOK, Bojan. Uporaba paradigme porazdeli/združi v javanskih aplikacijah. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). Trinajsta konferenca OTS'2008, Maribor, 11. in 12. junij 2008. Sodobne tehnologije in storitve : OTS'2008, zbornik trinajste konference, Maribor, 11. in 12. junij 2008. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko: Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve, 2008, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 14762585]

32. KRAJNC, Andrej, PETR, Ciril, ŠTOK, Bojan. Uporaba javanskega navideznega stroja na gruči. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS'2007 : zbornik dvanajste konference, Maribor, 13. in 14. junij 2007. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2007, str. 66-77. [COBISS.SI-ID 14320217]

33. PETR, Ciril, ŠTOK, Bojan. Uporaba virtualizacije v procesu razvoja programske opreme. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS'2006, zbornik enajste konference, Maribor, 13. in 14. junij 2006. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko: Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve, 2006, str. 70-78. [COBISS.SI-ID 14031705]

34. KRAJNC, Andrej, PETR, Ciril, KOS, Gorazd, ŠTOK, Bojan. Razvojna okolja kot ogrodja. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). Objektna tehnologija v Sloveniji - OTS'2005 : zbornik desete konference, Maribor, 15. in 16. junij 2005. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko: Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve, 2005, str. 59-71. [COBISS.SI-ID 13816153]

35. ŠTOK, Bojan, PETR, Ciril. Java Tiger - J2SE 1.5. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). Objektna tehnologija v Sloveniji - OTS'2004 : zbornik devete konference, Maribor, 16. in 17. junij 2004. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Center za objektno tehnologijo, 2004, str. 185-192. [COBISS.SI-ID 13080409]

36. ŠTOK, Bojan, ŽEROVC, Sebastjan, PETR, Ciril. Ogrodje za razvoj spletnih aplikacij in upravljanje dopolnilnih storitev v telefoniji. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). OTS'2003 : Objektna tehnologija v Sloveniji : zbornik osme konference, Maribor, 18. in 19. junij 2003. V Mariboru: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Center za objektno tehnologijo, 2003, str. 186-193. [COBISS.SI-ID 12501849]

37. ROBNIK, Ana, ŠTOK, Bojan, KOS, Gorazd, PETR, Ciril. Arhitektura ogrodja za upravljanje telekomunikacijskih naprav. V: HERIČKO, Marjan (ur.). OTS'2002 : objektna tehnologija v Sloveniji : zbornik sedme konference, Maribor, 19. in 20. junij 2002. V Mariboru: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Center za objektno tehnologijo, 2002, str. 215-223. [COBISS.SI-ID 12501593]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

38. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Stern's polynomials. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MILUTINOVIĆ, Uroš (ur.), PETR, Ciril (ur.). Workshop on the Tower of Hanoi and Related Problems, September 18 - September 22, 2005, Maribor, Slovenia. Program, abstracts, list of participants. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2005, str. 14. [COBISS.SI-ID 13732185]

39. PETR, Ciril. Computational experiments over multi-peg Tower of Hanoi. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MILUTINOVIĆ, Uroš (ur.), PETR, Ciril (ur.). Workshop on the Tower of Hanoi and Related Problems, September 18 - September 22, 2005, Maribor, Slovenia. Program, abstracts, list of participants. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2005, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 13732441]

40. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. On the Frame-Stewart algorithm for the multi-peg Tower of Hanoi problem : extended abstract. V: BROERSMA, H. J. (ur.), FAIGLE, U. (ur.). Scientific program, (Memorandum - University of Twente, Faculty of Applied Mathematics). Enschede: University of Twente, Faculty of Mathematical Sciences, 1999, str. [98]-101. [COBISS.SI-ID 8483592]


1.25 Other component parts

41. PETR, Ciril. Odkritje dveh novih Mersennovih praštevil. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, str. 6. [COBISS.SI-ID 15033177]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

42. HINZ, Andreas M., KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. The Tower of Hanoi - Myths and Maths. Basel [etc.]: Birkhäuser, cop. 2013. XV, 335 str., ilustr. ISBN 978-3-0348-0236-9. ISBN 978-3-0348-0237-6. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0237-6. [COBISS.SI-ID 16565337]


2.06 Manual, dictionary, lexicon, atlas, map

43. PETR, Ciril. Turbo C : gradivo za osnovni tečaj. Ljubljana: Mikro Ada, 1992. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12201989]


2.08 Doctoral dissertation

44. PETR, Ciril. Kombinatorika posplošenih Hanojskih stolpov : doktorska disertacija. Maribor: [C. Petr], 2004. 102 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13020761]


2.09 Master's thesis

45. PETR, Ciril. Posplošitve klasičnega problema hanojskih stolpov : magistrska naloga. Maribor: [C. Petr], 1998. 107 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 327957]


2.11 Undergraduate thesis

46. PETR, Ciril. Prenos frekvenčnega analizatorja iz procesorja TMS32010 na TMS320C25 : diplomska naloga, (Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Diplomska dela visokošolskega študija). Ljubljana: [s. n.], 1992. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 232213]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

47. PETR, Ciril. Computer experiments on higher base Tower of Hanoi problems : [invited lecture]. München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Mathematisches Institut, 24.7.2007. [COBISS.SI-ID 14355033]


3.15 Unpublished conference contribution

48. La "Tour d Hanoï", un casse-tête mathématique d Édouard Lucas (1842-1891), 5-8 février 2009, Institut Henri Poincaré, Paris, AUMANN, Simon, PETR, Ciril. Move patterns of the largest disc. Paris, 5. feb. 2009. [COBISS.SI-ID 15079513]

49. ŽAGAR, Ivan, BURNAČ, Danilo, BENDE, Gorazd, PIVEC, Gregor, ZRIMEC, Alexis, PETR, Ciril, SVETEC, Milan, MARČIČ, Milan, JURIČ, Matjaž B., ABERŠEK, Boris, BOKAL, Drago. FNM za gospodarstvo in regionalni razvoj : okrogla miza na Srečanju alumnov Fakultete za naravoslovje in matematiko, 15. marec 2008, Maribor. Maribor: Fakuleta za naravoslovje in matematiko, 15. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 67974913]


3.16 Unpublished invited conference lecture

50. International Conference on Graph Theory and its Applications, Amrita School of Engineering, Coimbatore, India, December 16-19, 2015, PETR, Ciril. Computational experiments on Hanoi graphs : [Coimbatore, 17. 12. 2015]. [COBISS.SI-ID 17560665]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

51. Workshop on the Tower of Hanoi and Related Problems, September 18 - September 22, 2005, Maribor, Slovenia, KLAVŽAR, Sandi (ur.), MILUTINOVIĆ, Uroš (ur.), PETR, Ciril (ur.). Program, abstracts, list of participants. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2005. 25 str. ISBN 961-212-181-8. [COBISS.SI-ID 222034432]


UNCLASSIFIED


52. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Stern polynomials. Prepr. ser. - Univ. Ljubl. Inst. Math., 2005, vol. 43, št. 994, str. 1-11. http://www.imfm.si/preprinti/PDF/00994.pdf [COBISS.SI-ID 13805913]

53. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. 1-perfect codes in Sierpiński graphs. Prepr. ser. - Univ. Ljubl. Inst. Math., 2001, vol. 39, št. 794, str. 1-18. http://www.imfm.si/preprinti/PDF/00794.pdf [COBISS.SI-ID 11285337]

54. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. Combinatorics of topmost discs of multi-peg Tower of Hanoi problem. Prepr. ser. - Univ. Ljubl. Inst. Math., 1999, let. 37, št. 654, str. 1-9. http://www.imfm.si/preprinti/PDF/00654.pdf [COBISS.SI-ID 8853593]

55. KLAVŽAR, Sandi, MILUTINOVIĆ, Uroš, PETR, Ciril. On the Frame-Stewart algorithm for the multi-peg Tower of Hanoi problem. Prepr. ser. - Univ. Ljubl. Inst. Math., 1999, let. 37, št. 655, str. 1-18. http://www.imfm.si/preprinti/PDF/00655.pdf [COBISS.SI-ID 8854105]Selected format of bibliographic unit: ISO 690

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 2. 2013